Karakter Bilgileri

Karakter Bilgileri - [E] ModelSwitcher

 • Karakter: [E] ModelSwitcher
 • Guild: <Guildsiz>
 • Level: 120
 • Strength: 139
 • Intellect: 139
 • Gold: Y. tarafından kısıtlandı
 • Inventory Size: 109
 • Job: Yok
 • Job Nick: Y. tarafından kısıtlandı
 • Job Level: 1
 • Item Point:

Item Bilgileri

Dragon Bow (+11)

Seal of Sun
Sort of item: Bow
Degree: 13 degrees

Item detayları Kullanıcı tarafından kısıtlanmış

Max. no. of magic options: 9 Unit
Able to use Advanced elixir.
SN_ITEM_ETC_AMMO_ARROW_01_DEF (+7)

Sort of item: Arrow
Item detayları Kullanıcı tarafından kısıtlanmış


Quantity (250)
Cotton Suit (+7)

Sort of item: Garment
Mounting Part: Chest

Degree: 1 degrees

Item detayları Kullanıcı tarafından kısıtlanmış

Max. no. of magic options: 9 Unit
Able to use Advanced elixir.
Cotton Trousers (+7)

Sort of item: Garment
Mounting Part: Legs

Degree: 1 degrees

Item detayları Kullanıcı tarafından kısıtlanmış

Max. no. of magic options: 9 Unit
Able to use Advanced elixir.
Cotton Shoes (+7)

Sort of item: Garment
Mounting Part: Foot

Degree: 1 degrees

Item detayları Kullanıcı tarafından kısıtlanmış

Max. no. of magic options: 9 Unit
Able to use Advanced elixir.